ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน

ลงนามถวายพระพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2